O nás

Naše kurzy první pomoci jsou vedeny zkušenými lektory ze zdravotnické záchranné služby s dlouholetou praxí v intenzivní medicíně. Důraz klademe na praktické dovednosti a přímou účast účastníků. V našich kurzech se nebudete jen pasivně dívat na prezentace, ale budete se aktivně podílet na simulacích různých situací.  Školení vedou lektoři s MEZINARODNI certifikaci v oblasti BLS ( Basic life support)

Naši školitelé

Kateřina Večeřová:

Od r. 2002 – 2017

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny


2017 - dosud

Zdravotnická záchranná služba MSK – dispečer tísňové linky.

Výjezdový záchranář


Od r. 2009 

Školitel v klinické praxi

Mezinárodní certifikát BLS – laická první pomoc

Pravidelné vzdělávání ALS - rozšířená první pomoc

Specializace v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny

BC. DANIEL PREJDA, DIS.

2018 – 2019

ARO – Slezská nemocnice, Neurochirurgie JIP FNO


od r. 2019 - dosud

Zdravotnická záchranná služba MSK

Kurz taktické a válečné medicíny – školitel, rozšířené vzdělání – Všeobecná sestra pro intenzívní péči


2015 - 2021

Zdravotník a školitel první pomoci na táborech agentury TAPAZA


MUDr. Michal Frelich, Ph.D.

Lékař – odborný konzultant

Lékař s mnohaletou praxí v urgentní medicíně

od r. 2012

pracuje jako lékař na odd. ARO


od r. 2014

současně také na pozici lékaře Zdravotnické záchranné služby MSK


od r. 2018

je členem týmu Letecké záchranné služby, dále v pohotovostních službách na oddělení pediatrické resuscitační a intenzívní péče.


Má atestaci v oborech:

anesteziologie a intenzívní medicína

Urgentní medicína

Intenzívní medicína


Dále přednáší na Lékařské fakultě ostravské univerzity.


Absolvoval kurzy jako PHTLS — přednemocniční úrazové první pomoc

ALS – rozšířená první pomoc

EPALS –evropská pediatrická rozšířená první pomoc

Bc. Markéta Horváthová – lektor, plavčík

Lektor

Zdravotnický záchranář od r.2007

operátor tísňové linky zdravotnické záchranné služby

od r. 2010 - Současně od r. 2015 - dosud

lektorská činnost v oboru zdravotní přípravyod r. 2007

v pozici plavčíka

Absolvovala kurz psychologické podpory zdravotnickým pracovníkům a obor trenéra III.třídy na plavecké škole.


V našich kurzech se kolegyní můžete setkat v Kurzu Zdravotníka zotavovacích akcí, kde má na starosti mj. teorii a praktický nácvik záchrany tonoucího.